Proiect de mediu în județul Buzău

În perioada iulie – decembrie 2015 firma Geiger Transilvania SRL s-a ocupat de construirea celulei de depozitare nr.3 a depozitului de deseuri nepericuloase , com. Gălbinași, judetul Buzău,  beneficiar fiind un client privat. Celula nr.3 construită, are o capacitate de depozitare de 230 000 m³.

Principalele lucrări realizate au fost: construirea digurilor  perimetrale și a ecranului de argila la baza celulei, etanșarea la bază a celulei de depozitare, construirea unei rețele de drenaj levigat, realizarea a 281m de șanț perimetral pereat și un bazin de dispersie pentru colectarea și dirijarea apei pluviale de pe taluzele exterioare ale digurilor și construirea drumului de acces și a rampei de desăarcare;

 
VOILA_REP_ID=C1257F54:004387CB